Bio odpad

Organický odpad, resp. bio odpad je odpad živočíšneho alebo rastlinného pôvodu vyprodukovaný v domácnosti, alebo v podnikaní. Tento odpad je rozložiteľný pomocou mikroorganizmov, pôdnych organizmov, alebo enzýmov. Bio odpad tvoria napríklad zvyšky potravín, alebo tráva. Oddelené kompostovanie a recyklácia tohto odpadu prináša výhody v podobe produkcie živín, ktoré obohacujú pôdu a v podobe tvorby bio plynu, ktorý môže byť premenený na zdroj energie. Ponukou kontajnerov ESE vytvárame priestor pre ekologické recyklovanie.