Čistiareň odpadových vôd

Nahrádza žumpy a septiky, je riešením na úrovni doby pre 21. storočie. Oproti žumpám je výhodnejšia predovšetkým cenou za realizáciu, nižšími prevádzkovými nákladmi /vývoz obsahu / a hlavne vplyvu na životné prostredie.