Svetielko pomoci

SVETIELKO POMOCI poskytuje komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja.

 

Starostlivosť o deti v čase liečby

Novým detským pacientom na Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach a ich rodinám ponúkame široké spektrum pomoci: individuálna preprava detských onkologických pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov a deti Ligy proti rakovine SR v Košiciach, pomoc a podpora psychológa, sociálneho pracovníka a pacientského dôverníka, materiálna a morálna pomoc pre rodiny s deťmi v liečbe a iné. Deťom na oddelení pri ich príchode poskytujeme tzv. Balíčky pomoci, kde rodičia nájdu užitočné informácie a kontakty, ktoré by mohli počas náročnej liečby ich dieťaťa potrebovať. Rodičom pomáhame pri vybavovaní ŤZP preukazov na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v celom Košickom a Prešovskom kraji (podľa bydliska detského pacienta).

Starostlivosť o deti po liečbe

Detským pacientom po liečbe a ich rodinám poskytujeme pomoc a podporu psychológa, sociálneho pracovníka a pacientského dôverníka, ktorí sú im k dispozícii podľa ich potreby. Organizujeme víkendové stretnutia rodín s deťmi po liečbe, kde pozývame nielen jedného rodiča s dieťaťom, ale aj celú rodinu, vrátane zdravých súrodencov. Organizujeme tiež kultúrne alebo športové podujatia.

Starostlivosť o deti v terminálnom štádiu ochorenia

Nevyliečiteľne chorým detským pacientom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí za pomoci detského mobilného hospicu. Multidisciplinárny tím, ktorý sa stará o deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia tvoria v súčasnosti 3 lekári, 5 sestier, psychologička, sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, pacientská dôverníčka. Neoddeliteľnú súčasť tímu tvoria rodičia chorého dieťaťa.V detskom mobilnom hospici rodinám bezplatne zapožičiavame prístroje, zabezpečujeme kompletné materiálne vybavenie a lieky. Staráme sa o to, aby dieťatko prežilo posledné chvíle svojho života doma s najbližšími čo najlepšie, pretože byť spolu je dôležité.....

 


 

„Svetielko pomoci je jediné čo funguje na detskej onkológii“. Toto som počul pred nejakým časom od mne blízkeho človeka, ktorý v tom čase prežíval to čo nikto z nás zažiť nechce. Už vtedy som Svetielko pomoci poznal a sem tam som im pomáhal. Po tejto vete som sa rozhodol, že im budem pomáhať viac, lebo oni pomáhajú ešte viac ako ja dokážem pomôcť. Keď mi Mirka Hunčíková ďakovala za peniaze, tak som jej povedal, že nech mi neďakuje, že to je to najmenej čo môžem urobiť, lebo nič iné urobiť neviem a nezvládol by som robiť to čo dokáže ona. Svetielko pomoci je jedna z mála organizácií ktorej verím a viem, že všetky peniaze odovzdávajú tam, kde ich najviac potrebujú. Boh im žehnaj.

V roku 2018 som sa rozhodol, že finančne podporím Medzinárodný festival ohňostrojov a prinesiem do Košíc kvalitnú zábavu. Som rád, keď sa ľudia bavia, ale nezabúdajme ani na tých, ktorí sa baviť nemôžu a pomôžme im. Preto sme časť výťažku zo vstupného darovali Svetielku pomoci, a tak každý z Vás, ktorí ste sa prišli zabaviť na festival, ste prispeli svojou troškou tam, kde je to najviac potrebné."

Ďakujem

 

Zakladateľ a predseda predstavenstva ASUAN a.s. – Jozef Farkaš