Vodovod a kanalizácia – Valaliky, Geča

Stavebný objekt Skupinový vodovod a kanalizácia
Lokalita Valaliky, Geča
Zhotoviteľ Stavby mostov Slovakia a.s. B. Bystrica
TuCon a.s. Žilina
Eko Svip s.r.o. Sabinov

Dodaný materiál:

  • PVC plnostenné kanalizačné potrubia a tvarovky DN300 a 160 v dĺžke 14,6 km
  • Domové kanalizačné prípojky a šachty DN425 v počte 900 ks
  • HDPE výtlačné kanalizačné potrubia v dĺžke 4,8km
  • Plastové stokové kanalizačné šachty DN1000 v počte 500 ks