Zásobovanie a kanalizácia – Bodva

Stavebný objekt Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí
Lokalita Mikroregión Bodva
Zhotoviteľ Arprog a.s. Poprad
Inžinierske stavby a.s. Košice

Dodaný materiál:

  • Kameninové potrubia a tvarovky DN150-400 v dĺžke 24,5 km
  • PP kanalizačné potrubia v dĺžke 7km
  • Plastové stokové kanalizačné šachty DN1000 v počte 82 ks a 570 ks
  • Domové prípojky, hydranty a armatúry 
  • Domové kanalizačné prípojky a šachty v počte 830 ks
  • Liatinové a HDPE vodovodné potrubia v dĺžke 2 + 2 km