Stavba: IKD Košice

Stavebný objekt IKD Košice
Lokalita Námestie maratónu mieru – Staničné námestie, Košice
Zhotoviteľ Dúha a.s., ZUE Krakov
Odoberateľ Dúha a.s., Ekostav a.s.
Novicom s.r.o.

Dodaný materiál:

  • Drenážne a kanalizačné potrubia v dĺžke 3,5 km, uličné vpuste, poklopy a mreže, liatinové potrubia a tvarovky, betónové skruže.