Kanalizácia - Vojany, Oborín...

Stavebný objekt Vybudovanie kanalicácií
Lokalizácia Vojany, Oborín, Cejkov, Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ Novicom s.r.o.

Dodaný materiál:

  • PVC potrubia a tvarovky DN150 a 300  v dĺžke 1 km
  • Betónové stokové kanalizačné šachty DN1000 v počte 35 ks